Çfarë thoshte Naim Frashëri për mbulimin e femrës muslimane?

news
Advertisement

Çfarë thoshte poeti kombëtar, Naim Frashëri, për mbulimin e femrës muslimane, 100 e ca vjet më parë?

Advertisement

“Të mëshehurit dhe të mbuluarit e fytyrës së gruas s’ka qënë në kohën e profetit, por është çpikur më vonë. Ndalim i math në përparimin e një kombi!

Si mund të vejë mbroth një komb kur gratë, domethënë gjysma e njerëzisë rron e mbyllur si në kuvli? Si mund të jetë i zgjuar e i mbarë një komb pa patur në vijë jetën e shtëpisë e të fëmijësë, dhe këto qysh mund të bëhen kur burri rrin veç gruas?

Ç’dashuri, ç’ arsye mund të mësojnë e të marrin djemtë e një të tillë familje…
Gruaja duhet të jetë e mësuar më shumë se burri se fëmija së pari nga mëma e marrin arsimin dhe mësimet… Gruaja është mëmë e fëmijës, zonjë e shtëpisë dhe krejt i njerëzisë”, shkruante Naim Frashëri

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.