Disa shkelje të rregullave në komunikacion, nuk do të llogariten më si kundërvajtje por si vepra penale

news
Advertisement

Drejtimi i automjetit nën ndikimin e alkoolit ose drogës do të konsiderohet vepër penale

Advertisement

Nëse vozitni nën ndikimin e alkoolit me një përqendrim prej të paktën 1,50 g/mil në gjak, ose drejtoni nën ndikimin e drogës, substancave psikotrope ose prekursorëve, ose nëse drejtoni automjetin në zonë të ndaluar apo parakaloni një linjë automjetesh në mënyrë të ndaluar dhe me shpejtësi mbi 70 kilometra në orë mbi të lejuarin, sipas nenit 403 të ri në tekstin e propozuar të Kodit Penal, që përbën drejtim të pakujdesshëm të mjetit motorik, do të konsiderohet krim.

“Pjesëmarrës në komunikacionin publik në mënyrë të pakujdesshme që nuk respekton rregulloret e sigurisë në komunikacion dhe në këtë mënyrë rrezikon trafikun publik duke vozitur në gjendje të paaftësisë për drejtimin e shkaktuar nga përdorimi i alkoolit në përqendrim të paktën 1.50 g/permili në gjak, droga psikotrope, substancave ose prekursorëve, drejtimi në drejtim të ndaluar, parakalimi i një kolone mjetesh në një vend të pavëzhgueshëm ose drejtimi me shpejtësi mbi 70 km në orë mbi të lejuarin do të shkaktojë rrezik për jetën ose trupin e njerëzve, do të dënohet me gjobë ose burgim deri në tre vjet”, parashikon neni i ri 403 i Kodit Penal të propozuar.

Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut sqaroi për Agjencionin Informativ të Maqedonisë se disa nga veprimet që më parë ishin dënuar si kundërvajtje, tani do të ngrihen në shkallë të veprës penale.

“Është fjala për përgjegjësi penale në rastet e cekura edhe nëse nuk ka pasojë të drejtpërdrejtë të dëmshme, aksident trafiku i shkaktuar. Me këtë praktikë, disa nga veprimet që më parë ishin të dënueshme si kundërvajtje, tashmë do të ngrihen në shkallën e veprës penale”, sqarojnë nga PP.

Nga atje thonë se nëse ligji miratohet në formën e propozuar, Prokuroria Publike do të zbatojë zgjidhjet e reja ligjore

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.